กีฬาต้านยาเสพติด"
  ออกกำลังกายลดพุง
  กิจกรรมทั้งหมดของเทศบาลบ้านนาปรือ
 
จำนวนผู้เข้าชม
5 4 3 9

YOUR IP 18.233.111.242

24-07-2020การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
13-07-2020ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย
25-06-2020แผ่นผับให้ความรู้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16-06-2020รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ2562
28-06-2019เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย
28-06-2019เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
28-06-2019เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่
11-08-2020ประกาศราคากลาง
11-08-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
11-08-2020ประกาศประกวดราคา
11-08-2020ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
13-07-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจอะจง
13-07-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสืบสานงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ2563
13-07-2020แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 
รู้ทัน...โรคไข้เลือดออก
เจ้าตูบเป็นโรคพิษสุนัขบ้า นอนในกรง แชร์เป็นวิทยาทาน
สร้างเกราะป้องกันสุขภาพ ต่อสู้ COVID-19 กับ หมอแอมป์ (English, Chinese, Arabic Subtitle)