กองการศึกษา

นางธัญพร กมลกุลรภัส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
   
  ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
 
   
  นางสาววันดี เมศร์อาทร  
  ครู คศ.๑  
 
นายกฤษณะ วัชรสมบูรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  นางบงกช ชีพสมทรง
ผู้ดูแลเด็ก