รายงานผลการประชุม เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1ประชุมรายงานสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมาพันธ์ 25622020-08-10 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
2ประชุมรายงานสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 เมษายน 25622020-08-10 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
3ประชุมรายงานสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 25622020-08-10 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
4ประชุมรายงานสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 25622020-08-10 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
5ประชุมรายงานสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เทศฯ-บ่อดักไขมัน2020-08-10 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
6ประชุมรายงานสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 25622020-08-10 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
7ประชุมรายงานสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 25622020-08-10 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
8ประชุมรายงานสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 วันที่ 30 สิงหาคม 2562-ขอจ่่ายขาดเงินสะสม2020-08-10 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
9ประชุม------------------ไม่มีข้อมูล------------------2019-06-28 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด