รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างเรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินงบประมาณประจำปี 25612019-06-29 00:00:00admin
2แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 25612019-06-29 00:00:00admin
3จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง2017-06-28 00:00:00Admin
4จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา บ้านเนินบาก หมู่ที่ 52017-06-28 00:00:00Admin
5จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ2017-06-28 00:00:00Admin
6จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟไฟ้กิ่งเดี่ยว จำนวน 2 โครงการ2017-06-28 00:00:00Admin
7จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศสอบราคาจ้างถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ2017-06-28 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด