จัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศราคากลาง2020-08-11 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
2จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2020-08-11 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
3จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศประกวดราคา2020-08-11 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
4จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-08-11 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
5จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ25632020-07-14 00:00:00admin[ADMIN]
6จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา2020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
7จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา2020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
8จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา2020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
9จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา2020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
10จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา2020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
11จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา2020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
12จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา2020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
13จัดซื้อ-จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 25622020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
14จัดซื้อ-จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25622020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
15จัดซื้อ-จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 25622020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
16จัดซื้อ-จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25632020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
17จัดซื้อ-จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 25632020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
18จัดซื้อ-จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 25632020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
19จัดซื้อ-จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 25632020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
20จัดซื้อ-จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 25632020-07-14 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
21จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจอะจง2020-07-13 00:00:00viroge[วิโรจน์ วัตรยิ่ง]
22จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสืบสานงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ25632020-07-13 00:00:00viroge[วิโรจน์ วัตรยิ่ง]
23จัดซื้อ-จัดจ้างแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25632020-07-13 00:00:00kanyaphat[กัญญพัชร ทองนาค]
24แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 25612019-06-29 00:00:00admin
25จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง2017-06-28 00:00:00Admin
26จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา บ้านเนินบาก หมู่ที่ 52017-06-28 00:00:00Admin
27จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ2017-06-28 00:00:00Admin
28จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟไฟ้กิ่งเดี่ยว จำนวน 2 โครงการ2017-06-28 00:00:00Admin
29จัดซื้อ-จัดจ้างประกาศสอบราคาจ้างถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ2017-06-28 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด