ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารคำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ ประจำปี 25582020-06-30 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
2งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร16.1 รายงานข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ต ประจำปี พ.ศ. 25602019-06-28 00:00:00Admin
3งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร16.2 ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ต ประจำปี พ.ศ. 25602019-06-28 00:00:00Admin
4งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร16.3 ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ต ประจำปี พ.ศ. 25612019-06-28 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด