รายงานแผนอัตรากำลัง เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1อัตรากำลังประกาศเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลขนาดกลาง2020-06-19 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
2อัตรากำลัง13.1 การประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-25602019-06-28 00:00:00Admin
3อัตรากำลัง13.2 การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-25632019-06-28 00:00:00Admin
4อัตรากำลัง13.3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-25632019-06-28 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด