จริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1จริยธรรมแผนปฎิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2020-08-06 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
2จริยธรรม รายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622020-08-06 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
3จริยธรรม7.1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ2019-06-28 00:00:00Admin
4จริยธรรม7.2 จริยธรรมบริหารเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ2019-06-28 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด