แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1LPA15.2 แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 25562020-01-21 00:00:00Admin
2LPA15.3 แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 25572020-01-21 00:00:00Admin
3LPA15.4 แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 25582020-01-21 00:00:00Admin
4LPA15.5 แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 25592020-01-21 00:00:00Admin
5LPA15.6 แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 25602020-01-21 00:00:00Admin
6LPA15.7 แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 25612020-01-21 00:00:00Admin
7LPA15.1 แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 25552017-06-21 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด