แผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1ยุทธศาสตร์การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-25622019-06-29 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด