ข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1ข้อบัญญัติงบประมาณ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-06-26 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
2ข้อบัญญัติงบประมาณ11.1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25602019-06-28 00:00:00Admin
3ข้อบัญญัติงบประมาณ11.2 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612019-06-28 00:00:00Admin
4ข้อบัญญัติงบประมาณ11.3 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622019-06-28 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด