แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1ป้องกันปราบปรามการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต พ.ศ.25622020-06-26 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
2ป้องกันปราบปรามการทุจริตรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน2020-06-26 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
3ป้องกันปราบปรามการทุจริตรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน2020-06-26 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
4ป้องกันปราบปรามการทุจริตรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน2020-06-26 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
5ป้องกันปราบปรามการทุจริตรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน2020-06-26 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
6ป้องกันปราบปรามการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.25632020-06-26 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
7ป้องกันปราบปรามการทุจริตรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน2020-06-26 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
8ป้องกันปราบปรามการทุจริตรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน2020-06-26 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
9ป้องกันปราบปรามการทุจริต10.1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25602019-06-28 00:00:00Admin
10ป้องกันปราบปรามการทุจริต10.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น2019-06-28 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด