แผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1แผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน9.1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น2019-06-28 00:00:00Admin
2แผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน9.2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25602019-06-28 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด