สรุปงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทดสอบ2020-05-23 00:00:00Admin[ผู้ดูแลระบบ]
2ร้องเรียน/ร้องทุกข์รายงานการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์2019-06-28 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด