จำนวนผู้เข้าชม
1 1 3 9 4

YOUR IP 35.172.223.30

29-07-2021ผลคะแนน ITA ปี 2563
10-06-2021รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
09-04-2021ประกาศผลการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
01-04-2021วาระจังหวัดปราจีนบุรี(3 ส 1 ป)
22-03-2021ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปรือที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง
22-03-2021ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนาปรือที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขต 1
22-03-2021ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
11-08-2020ประกาศราคากลาง
11-08-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
11-08-2020ประกาศประกวดราคา
11-08-2020ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
13-07-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจอะจง
13-07-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสืบสานงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ2563
13-07-2020แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 
โรคพิษสุนัขบ้าตอน คาถากันกัด
ปุ๋ยหมัก กับพี่ โจน จันได
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?