จำนวนผู้เข้าชม
1 2 3 2 5

YOUR IP 44.197.197.23

02-08-2021กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
02-08-2021สิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว
02-08-2021กิจกรรมเสวนา ฒ ผู้เฒ่า เล่าเรื่อง
02-08-2021โครงการสานสายใยครอบครัว (วันแม่)
02-08-2021โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
29-07-2021ผลคะแนน ITA ปี 2563
10-06-2021รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
11-08-2020ประกาศราคากลาง
11-08-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
11-08-2020ประกาศประกวดราคา
11-08-2020ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
13-07-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจอะจง
13-07-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสืบสานงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ2563
13-07-2020แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 
สานมือเครือข่าย สานใจพิชิตยุง
สร้างเกราะป้องกันสุขภาพ ต่อสู้ COVID-19 กับ หมอแอมป์ (English, Chinese, Arabic Subtitle)
อยู่อย่างไร ปลอดภัยจาก COVIC-19